Objednávka č. 59 - Vytvorenie užívateľskej zóny na internetovej stránke pre potreby zasadnutí Súdnej rady SR


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 59
Predmet objednávky:Vytvorenie užívateľskej zóny na internetovej stránke pre potreby zasadnutí Súdnej rady SR
Hodnota objednaného plnenia:1 008,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:19.12.2012
Objednávka k zmluve:Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22/2011

Dodávateľ

Obchodné meno:Aglo Solution, s. r. o.
Sídlo:Šusteková 51, 851 04 Bratislava
IČO:35973072

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky