Objednávka č. 61 - Obnova zálohovacieho softvéru Symantec System Recovery Server 2011 WIN GOV 12M


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 61
Predmet objednávky:Obnova zálohovacieho softvéru Symantec System Recovery Server 2011 WIN GOV 12M
Hodnota objednaného plnenia:130,50 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:19.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC, s. r. o.
Sídlo:Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
IČO:44310595

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky