Objednávka č. 64 - Elektrické spotrebiče a doplnkový tovar


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 64
Predmet objednávky:Elektrické spotrebiče a doplnkový tovar
Hodnota objednaného plnenia:1 447,95 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:19.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Nay Elektrodom, a. s.
Sídlo:Thuhovská 15, P. O. Box 10, 830 06 Bratislava
IČO:35739487

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky