Objednávka č. 67 - Kancelárske vybavenie


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 67
Predmet objednávky:Kancelárske vybavenie
Hodnota objednaného plnenia:6 869,52 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:20.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Martina Ivaničová – Interia
Sídlo:Veľká Dolina 136, 951 15 Nitra
IČO:41648595

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky