Objednávka č. 88 - 2x mobilný telefón


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 88
Predmet objednávky:2x mobilný telefón
Hodnota objednaného plnenia:772,20 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:18.11.2013
Objednávka k zmluve:Zmluva č. 26/2013

Dodávateľ

Obchodné meno:Orange Slovensko, a. s.
Sídlo:Metodova 8, 821 08 Bratislava, 821 04 Bratislava
IČO:35697270

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky