Objednávka č. 92 - Tlmočnícke služby – anglický jazyk


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 92
Predmet objednávky:Tlmočnícke služby – anglický jazyk
Hodnota objednaného plnenia:180,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:25.11.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Viliam Behran
Sídlo:Borinka 287, 900 32 Borinka
IČO:32079249

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky