Objednávka č. 95 - Renovácia 3 ks dverí


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 95
Predmet objednávky:Renovácia 3 ks dverí
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:26.11.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Camelot – Ákos Bencsik
Sídlo:Kvetná 4, 947 01 Hurbanovo
IČO:45263795

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky