PP 3/2012 - koncesionársky poplatok za 1. polrok 2012


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:koncesionársky poplatok za 1. polrok 2012
Hodnota fakturovaného plnenia:111,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:25.01.2012
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o.
Sídlo:Mýtna 1, P.O.Box 55, 817 55 Bratislava 15
IČO:47232480

<< Späť na objednávky