Zápisnice z rokovaní za rok 2012

Zápisnice z rokovaní Súdnej rady Slovenskej republiky od III. volebného obdobia nájdete na internetovej stránke: www.zasadnutia.sudnarada.gov.sk