Zoznam inštitúcií

EURÓPSKA SIEŤ SÚDNYCH RÁD
http://www.encj.net


Prezident Slovenskej republiky
http://www.prezident.sk


Národná rada Slovenskej republiky
http://www.nrsr.sk


Vláda Slovenskej republiky
http://www.vlada.gov.sk


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
http://www.justice.sk


Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
http://www.genpro.gov.sk


Ústavný súd Slovenskej republiky
http://www.concourt.sk


Najvyšší súd Slovenskej republiky
http://www.nsud.sk


Verejný ochranca práv
http://www.vop.gov.sk


Združenie sudcov Slovenska
http://www.zdruzenie.sk


Centrálny register splatných pohľadávok štátu
http://www.pohladavkystatu.sk