1. štvrťrok 2018

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
 
 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
 
s cenou nad 5.000 €  za 1. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov


 
 
P.č. Predmet zákazky Zmluvná cena
(v € bez DPH)
Identifikácia dodávateľa
1. Stravné lístky 5 064,00 € Up Slovensko s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
 
2. Nákup PC, licencie 7 258,00 €  
JKC, s. r. o.
Šoltésovej 1995,
911 01 Trenčín