Výsledky volieb členov Súdnej rady Slovenskej republiky

volených sudcami,

 ktoré sa konali 29. mája 2012

V priamych a tajných voľbách kandidovalo 22 sudcov.


               Právo voliť členov Súdnej rady Slovenskej republiky malo spolu 1334 sudcov, a to z:    
 
okresných súdov,
krajských súdov,
Špecializovaného trestného súdu,
a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

Počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky: 1160 sudcov.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 1160 hlasovacích lístkov.
Počet platných hlasovacích lístkov: 1152 hlasovacích lístkov.
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 8 hlasovacích lístkov.

 


Za členov Súdnej rady Slovenskej republiky boli sudcami zvolení:
            
   Meno, priezvisko,
akademický titul

 
   miesto výkonu
funkcie sudcu
 počet získaných
hlasov
1.
Ján Vanko, JUDr.
Krajský súd Nitra
578
2.
Jana Bajánková, JUDr.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
568
3.
Imrich Volkai, JUDr.
Krajský súd Košice
544
4.
Milan Ďurica, doc., JUDr., PhD.
Krajský súd Banská Bystrica
502
5.
Peter Straka, JUDr.
Krajský súd Prešov
496
6.
Rudolf Čirč, JUDr.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
484
7.
Igor Burger, JUDr.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
470
8.
Dana Bystrianská, JUDr.
Okresný súd Košice I
411


        Zvoleným členom Súdnej rady Slovenskej republiky budú odovzdané osvedčenia o zvolení za člena Súdnej rady Slovenskej republiky.
 
 
V Bratislave, 30. mája 2012


JUDr. Jana Serbová
predsedníčka hlavnej volebnej komisie