2. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(2. štvrťrok 2012)
1. 4. 2012 – 30. 6. 2012

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Ubytovanie na ZPC  1630,00 € Jurys Inn Dublin Hotel Christuchurch
Christuchurch Place, Dublin 8
 
2. Zasadnutie Súdnej rady SR
(ubytovanie a strava)
1256,10 € SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p.
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince
 
3. Notebooky 9ks 4860,00 € Vladimír Jankovič - AKTIVA
Janka Kráľa 889/20
050 01 Revúca