2. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(2. štvrťrok 2013)
1. 4. 2013 – 30. 6. 2013

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Refundácia za letenku zahraničnej pracovnej cesty 1 183,49 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie 13,
814 90 Bratislava

 
2. Zasadnutie Súdnej rady SR
(ubytovanie, strava, mestská daň)
1 243,00 €
Hotel Marlene
Dedovka 1799,
023 01 Oščadnica
 
3. Ubytovanie na zahraničnej pracovnej ceste 1 044,29 € Hotel Hilton Sofia
1 Bulgaria blvd,
Sofia 1421