Objednávka č. 54 - Knihy


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 54
Predmet objednávky:Knihy
Hodnota objednaného plnenia:60,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:08.10.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IURA EDITION, spol. s r.o.
Sídlo:Mlynské nivy 48
IČO:31348262

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky