Objednávka č. 25 - Jednosmerná letenka


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 25
Predmet objednávky:Jednosmerná letenka
Hodnota objednaného plnenia:66,79 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:28.05.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:pelicantravel.com s.r.o.
Sídlo:Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO:35897821

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky