Objednávka č. 2 - Ubytovanie


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 2
Predmet objednávky:Ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia:321,30 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:09.01.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Villa NOVARINA
Sídlo:11 Rue Westercamp 67000 Strasbourg
IČO:0

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky