Objednávka č. 23 - Puzdrá na perá


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 23
Predmet objednávky:Puzdrá na perá
Hodnota objednaného plnenia:119,90 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:23.02.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Repre, s. r. o.
Sídlo:Vlčia hrdlo 6, 821 07 Bratislava
IČO:35810122

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky