2Ds/3/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 21.09.2018 09:30
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. B. B.
zrušené