Faktúry, objednávky a zmluvy od 01.01.2011 do 30.04.2011 uverejňované v súlade so zákonom 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov