Objednávka č. 32 - Vozová kniha A4


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 32
Predmet objednávky:Vozová kniha A4
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:20.07.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo:Gucmanova č. 19/670, 920 41 Leopoldov
IČO:738271

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky