Objednávka č. 56 - Právnická literatúra


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 56
Predmet objednávky:Právnická literatúra
Hodnota objednaného plnenia:94,45 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:18.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Katarína Hrdá
Sídlo:Cabaj 879, 951 17 Cabaj Čápor
IČO:44711905

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky