Objednávka č. 62 - Spotrebný materiál a drobné vybavenie výpočtovej techniky


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 62
Predmet objednávky:Spotrebný materiál a drobné vybavenie výpočtovej techniky
Hodnota objednaného plnenia:1 729,72 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:19.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Sofos, s. r. o.
Sídlo:Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava
IČO:31318347

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky