Reakcia predsedníčky Súdnej rady SR k príspevkom Denníka N

16.03.2020
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, sa musí dôrazne ohradiť voči informácii, ktorá je zverejnená v Denníku N. Ide o dezinterpretáciu jej stanoviska, ktoré vôbec neobsahuje vyjadrenie k stíhaným sudcom, ktorých sa ani nezastáva. Vo vzťahu k požiadavke na monitorovanie, táto požiadavka sa týkala vyhlásení politických subjektov vo vzťahu k zrušeniu Súdnej rady, nie vo vzťahu k úkonom OČTK. Konkrétne ide o vyjadrenie: „Predsedníčka súdnej rady zároveň sleduje dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu aj od niektorých budúcich vládnych politikov, čo je absolútne neprijateľné. Týka sa to najmä vyhlásení o rušení Súdnej rady SR, orgánu, ktorý bol zriadený ako záruka nezávislej justície pri vstupe do Európskej únie. Urobí všetko pre to, aby demokracia na Slovensku „nezomrela“.“ Daný redaktor/redaktorka použil jej vyjadrenie a to v nie celom znení, pričom subjektívnym spôsobom zasiahol do významu celého vyhlásenia. Predsedníčka súdnej rady nikdy korupciu neobhajovala, naopak v prvom rade má záujem o očistu justičného stavu, ktorú víta. Ako vôbec prvý ústavný činiteľ preto urobila rázne a nekompromisné kroky. Treba však dodať, že z titulu svojej funkcie musí skúmať ústavnosť a zákonnosť tak, aby nedošlo k zasahovaniu do nezávislosti justície, čo by bolo v príkrom rozpore s Ústavou SR. Predsedníčka vníma a chápe, že očista justície, stíhanie obvinených sudcov a pritom aj dodržanie princípov právneho štátu môžu kráčať ruka v ruke, avšak to neznačí obhajobu obvinených osôb.
nzov

Zasadnutia súdnej rady sa 30. marca 2020 neuskutočnia

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a…

27.03.2020
nzov

Oznámenie o zrušení výberového konania na justičných čakateľov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radc…

26.03.2020
nzov

Členstva v Súdnej rade sa vzdalo päť jej členov

K dnešnému dňu sa vzdalo funkcie v Súdnej rade SR päť jej členov. Ide o nominantov Národnej rady Slovenskej republiky – Romana Huszára a Viliama Po…

23.03.2020
nzov

Vylúčenie účasti verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020

Kancelária Súdnej rady SR upozorňuje verejnosť a zástupcov médií, že na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, zn. OLP/2691/2020 zo d…

20.03.2020