Umiestnenie jednotlivých kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky vo voľbách, ktoré sa konali 29. mája 2012

           

 
   Meno, priezvisko,
akademický titul

 
   Miesto výkonu
funkcie sudcu
 Počet získaných
hlasov
 
1.
Ján Vanko, JUDr.
Krajský súd Nitra
578
 
2.
Jana Bajánková, JUDr.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
568
 
3.
Imrich Volkai, JUDr.
Krajský súd Košice
544
 
4.
Milan Ďurica, doc., JUDr., PhD.
Krajský súd Banská Bystrica
502
 
5.
Peter Straka, JUDr.
Krajský súd Prešov
496
 
6.
Rudolf Čirč, JUDr.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
484
 
7.
Igor Burger, JUDr.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
470
 
8.
Dana Bystrianská, JUDr.
Okresný súd Košice I
411
  9. Jozef Janík, JUDr. Krajský súd Trenčín 384
  10. Gabriela Dúbravková, JUDr. Okresný súd Žilina 377
  11. Viera Petríková, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 346
  12. Fedor Benka, Mgr. Krajský súd Trnava 341
  13. Stanislav Sojka, JUDr., PhD. Okresný súd Michalovce 317
  14. Richard Molnár, JUDr. Krajský súd Bratislava 279
  15. Eva Cvengová, JUDr. Okresný súd Brezno 273
  16. Štefan Baláž, Mgr. Krajský súd Banská Bystrica 268
  17. Boris Tóth, JUDr. Krajský súd Bratislava 261
  18. Jozef Turza, JUDr. Okresný súd Ružomberok 260
  19. Alena Poláčková, JUDr., PhD. Najvyšší súd Slovenskej republiky 160
  20. Lenka Praženková, JUDr. Krajský súd Bratislava 144
  21. Peter Šamko, JUDr. Okresný súd Pezinok 137
  22. Andrej Stachovič, JUDr. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 80