Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov - § 119 a/ ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SR 115/2012)